Podstawowe szkolenie SERE w Kowalewku

W miniony weekend na terenie Bazy Operacyjnej ,,Północ” Jednostki Ratownictwa Specjalnego zostało przeprowadzone podstawowe szkolenie SERE dla młodzieży zrzeszonej w Jednostce Strzeleckiej 4001 im. Szarych Szeregów ze Złotowa. Młodzi adepci sztuki wojennej zgłębiali wiedzę dotyczącą między innymi medycyny pola walki, podstaw bronioznawca i strzelectwa, terenoznawstwa, budowy ukryć i schronień oraz pozyskiwania żywności z tzw. zasobów miejscowych. Panujące warunki atmosferyczne ( pogoda zwiadowcy) znacznie sprzyjały tego typu przedsięwzięciu co miało znakomity wpływ na morale uczestników bytujących na łonie przyrody.

www.jrs-kowalewko.pl