Podsumowanie dotychczasowych działań Straży Pożarnej w związku z epidemią. OSP mogą składać wnioski o wsparcie

Dzisiaj, 8 czerwca 2020 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Toruniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu bryg. Jacka Kaczmarka i Ireneusza Stachowiaka, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Głównymi tematami konferencji były: program finansowania służb ratowniczych oraz podsumowanie dotychczasowych działań Państwowej Straży Pożarnej w związku z epidemią koronawirusa 2019-nCoV na terenie województwa.

– Cieszę się, że w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapadła bardzo ważna decyzja o przeznaczeniu dodatkowych środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Będzie to 1 milion 100 tysięcy złotych. W otwartym naborze, każda jednostka OSP będzie mogła otrzymać do 15 tys. złotych – poinformował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. – Dla nas, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, obok Państwowej Straży Pożarnej, która zapewnia nam wspaniały system ratowniczo-gaśniczy, są bardzo istotne. OSP są doskonałym uzupełnieniem tego systemu, a to powoduje, że mamy najlepszą służbę przeciwpożarową na całym świecie – dodał.

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak opowiedział o ogólnopolskim programie finansowania służb ratowniczych, którego celem jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych i podczas usuwania skutków zagrożeń oraz o programie poprawy efektywności energetycznej w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

– Dzisiaj ogłaszamy nabory na te programy na naszych stronach internetowych. Wnioski zbieramy od 15 do 30 czerwca. Zachęcamy wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych do składania wniosków – mówił prezes WFOŚ w Toruniu.

Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu bryg. Jacek Kaczmarek poinformował, że rok 2020 jest kolejnym rokiem rekordowym pod względem wysokości dotacji dla jednostek OSP.

– Planowana kwota dotacji z Budżetu Państwa, dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego województwa, to 15 milionów 600 tysięcy złotych. Będzie to rekordowe wsparcie dla jednostek OSP.

Komendant przypomniał również, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał ponad 5 milionów złotych na zakup samochodów dla jednostek OSP.

– Cieszymy się z tego, że nasze jednostki, które już są bardzo dobrze wyposażone, możemy przez takie dotacje dodatkowo doposażać w różny nowoczesny sprzęt, a także remontować siedziby. Mam nadzieję, że kolejne lata będą nadal przynosiły taką owocną współpracę między Państwowa Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska – dodał bryg. Jacek Kaczmarek

W drugiej części konferencji wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przedstawił aktualną sytuację epidemiczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i opowiedział o wkładzie Państwowej Straży Pożarnej w walkę z epidemią koronawirusa  w naszym regionie.

– Chciałbym podziękować wszystkim strażakom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, na czele z panami komendantami, strażakom z PSP i strażakom ochotnikom, bo ich rola jest bardzo duża – mówił wojewoda.

– Zaczęliśmy od przygotowania triaży. To była propozycja dla wszystkich dyrektorów szpitali, aby taki namiot mógł stanąć przed każdym szpitalem i aby tam można było dokonywać selekcji. Dzięki temu uratowaliśmy sytuację w kujawsko pomorskich szpitalach. Była to bardzo dobra współpraca Państwowej Straży Pożarnej, WOT-u, z dyrektorami i personelem szpitali. Dzięki temu, w pewnym momencie ograniczyliśmy do zera możliwość rozprzestrzeniania się choroby w jednostkach służby zdrowia – dodał przedstawiciel rządu.

Wojewoda przypomniał również akcję przewożenia próbek przez strażaków. Straż pożarna przewiozła wówczas, w 800 transportach, przeszło 2000 próbek.

Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu bryg. Jacek Kaczmarek podziękował wojewodzie za wysoką ocenę działań kujawsko-pomorskich strażaków.

– Wszystko to pokazuje, że straż pożarna jest skuteczna nie tylko w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale że mamy też bardzo dobrą logistykę – podsumował komendant.

źródło: KPUW w Bydgoszczy