Podsumowano 7 lat działalności Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska

Dzisiaj, 3 kwietnia 2024 roku Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, podsumowało 7 lat swojej działalności. Na spotkanie przybyli przedstawiciele 20 samorządów wchodzących w skład SMB, wśród nich byli: Tomasz Miłowski wicestarosta nakielski, Sławomir Napierała burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią, Mariusz Piotrkowski burmistrz Szubina, Rafał Heftowicz p.o. burmistrza Kcyni.

– W ramach metropolii współpracujemy już 7 lat – podkreśla Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Największym sukcesem jest wpisanie naszej Metropolii do strategii województwa. Jesteśmy jedynym ZIT-em, który sam określa na co wydamy pieniądze unijne. To ponad 100 mln euro. Przed nami kolejne wyzwania. Chcemy wspólnie zadbać o środowisko, zagospodarowanie odpadów i rozwój transportu publicznego. Pomogłyby nam odpowiednie regulacje prawne, które zapewniłyby metropoliom dodatkowe pieniądze na realizację wspólnych zadań.
– Cieszę się, że to stowarzyszenie powstało i wiele celów już zrealizowaliśmy. Dzięki Metropolii staliśmy się jedyną gminą, która ma skomunikowane wszystkie sołectwa. Pracujemy nad tym, by tę ofertę wzmacniać – zaznaczył wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski. Samorządowcy podkreślali również wagę wspólnych projektów w zakresie zagospodarowania odpadów, budowy sieci dróg rowerowych oraz promocji gospodarczej i merytorycznego wsparcia udzielanego przez współpracujące ze sobą gminy i powiaty.

Bydgoszcz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca między samorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o prawie 200 umów i porozumień międzygminnych, w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. W nowej Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Strategia Przyspieszenia 2030+ to właśnie obszar naszej metropolii uznany został jako samodzielny i naturalny obszar funkcjonalny Bydgoszczy. Zamieszkuje go około 600 tysięcy mieszkańców. W skład Metropolii Bydgoskiej wchodzi 20 samorządów, w tym Gmina Nakło nad Notecią, Kcynia, Mrocza, Szubin i Powiat Nakielski.

Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia:

 • Rozwój komunikacji międzygminnej – obecnie to już 13 linii autobusowych.
 • Metropolitalny Bilet Uczniowski – bilety na komunikację miejską i międzygminną dla dzieci za 10 zł m-c / 100 zł rok.
 • Metropolitalna Karta Seniora – blisko 50 000 wydanych kart w Bydgoszczy i gminach metropolii i prawie 200 partnerów programu
 • Gospodarka odpadami komunalnymi – jednolita stawka za utylizację odpadów dla gmin dostarczających odpady do bydgoskiej spalarni.
 • Bydgoska Grupa Zakupowa – wspólne i tańsze zakupy energii elektrycznej oraz gazu
 • Promocja gospodarcza regionu – udział w wydarzeniach targowych, Interaktywna Baza Ofert Inwestycyjnych, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez organizację misji gospodarczych.
 • Wyodrębnienie w strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego na całym obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
 • Utworzenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT BydOF) i uzyskanie statutu Instytucji Pośredniczącej.
 • Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla całego obszaru Metropolii – dokument niezbędny do pozyskiwania środków finansowych w ramach Polityki Spójności w obszarze transportowym w latach 2021-2027.
 • Działania integrujące lokalną społeczność – Metropolia za Pół Ceny, Rowerowa Stolica Polski, Konkursy Plastyczne dla dzieci.
 • Rozwój sieci dróg rowerowych – m.in. w ramach ZIT BTOF 2014–2020.
 • Nowoczesne elektrociepłownie gazowe w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Szubinie, Solcu Kujawskim i Koronowie zrealizowane przez KPEC.

Spotkanie było okazją również do pożegnania burmistrzyni Solca Kujawskiego Teresy Substyk, wójta Dobrcza Andrzeja Berdycha oraz Wojciecha Oskwarka, wójta Nowej Wsi Wielkiej, którzy postanowili, że nie będą kandydować w zbliżających się wyborach samorządowych. Otrzymali swe pamiątkowe portrety.

 

zdjęcie: Robert Sawicki