Podziel się pomysłem!

Rozpoczęto prace nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030 pod oficjalną nazwą „Strategia przyspieszenia 2030+”. Uroczysta konferencja inaugurująca prace nad Strategią odbyła się 14 stycznia w Toruniu. Ten ważny dokument programowy będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. Dokument ma być gotowy 14 maja, potem zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ostatecznie ma zostać przyjęty na sesji sejmiku we wrześniu.

W związku z tym, chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców naszego Powiatu do współpracy. Podczas konferencji rozdane zostały „skrzynki na pomysły”, a wraz z nimi wstępne założenia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku. Dzięki temu zaistniała możliwość dzielenia się swoimi uwagami, propozycjami, skargami i pomysłami dotyczącymi rozwoju naszego województwa, a co za tym idzie również Powiatu Nakielskiego.

[start]Zachęcamy do skorzystania z możliwości wspólnego sformułowania odpowiedzi na pytania „Gdzie chcemy być w 2030 r.?” oraz „Jak osiągnąć zakładane cele?”. [koniec]Powiat Nakielski w końcu 2019 r. wysłał do Urzędu Marszałkowskiego 76 różnych propozycji dotyczących nowej strategii. Z tego względu zachęcamy również stowarzyszenia, wszelkie organizacje, osoby prawne, jak i fizyczne do zgłaszania własnych inicjatyw, próśb i skarg dot. wyżej wymienionej Strategii.

Skrzynka oraz dokument, z którym można się zapoznać dostępne są w Starostwie Powiatowym w Biurze Obsługi Klienta. O szczegóły można pytać w Wydziale Rozwoju p. 34.

Magdalena Stepka – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią