Pólko 2024 – dzień drugi

Po śniadaniu – przy pięknej pogodzie – kadeci podzieleni na dwie drużyny wyruszyli do Nowego Jasieńca. Celem wyprawy było dotarcie do ruin zamku krzyżackiego ćwicząc topografię i pracę z mapą. Pod czujnym okiem pana ppor rez Łukasza Nieradko zadanie wykonały obie grypy i to w najkrótszym czasie – porównując  roczniki kadetów naszej szkoły,  dotychczas szkolące się w Pólko. Po obiedzie i zasłużonym odpoczynku uczniowie doskonalili strzelanie z broni pneumatycznej, zakładanie opatrunków osobistych, ładownie magazynków i poznawali budowę granatów. Wieczorem – jak poprzedniego dnia – aktywności sportowe i  integracja przy ognisku.

 

 

Materiał: Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie