Pomoc dla kombatantów od Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa

Członkowie Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa z okręgu bydgoskiego przekazali środki ochrony w postaci maseczek na ręce Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Przekazanie maseczek

19.05.2020 r. delegacja funkcjonariuszy, członków Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa udała do siedziby Kujawsko-pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Bydgoszczy, gdzie przekazała maseczki ochronne wielorazowego użytku zakupione ze środków statutowych Stowarzyszenia. Na rzecz w/w instytucji przekazano 150 maseczek.

Działania statutowe

SOW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Filarami działalności Stowarzyszenia jest kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Służby Więziennej oraz popularyzowanie w społeczeństwie zawodu więziennika. Chcąc realizować cele, dla których SOW zostało powołane członkowie koła podjęli decyzję o udzieleniu pomocy najbardziej potrzebującym i zagrożonym skutkami epidemii.

tekst i zdjecia: mjr Sebastian Kłosiński