Ponad 622 tysięcy cudzoziemców pracuje legalnie w Polsce

Na Kujawach i Pomorzu zmniejszyła się liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Obecnie jest ich ponad 22 tysiące. W całej Polsce legalnie pracujących cudzoziemców jest przeszło 622 tysiące. W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

Od lutego do kwietnia zmniejszyła się liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych o blisko 48 tysięcy w skali kraju, a w województwie kujawsko-pomorskim o ponad 2 tysiące. Wśród pracowników z zagranicznym paszportem najwięcej jest Ukraińców, którzy stanowią ponad 72 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców.Druga pod względem liczebności grupa ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców to Białorusini. Jest ich blisko 42 tysiące. Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce jest jeszcze większa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia.Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są, więc ujęci w nich zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Cudzoziemcy na Kujawach i Pomorzu

W województwie kujawsko-pomorskim ZUS ubezpiecza 22 tysiące obcokrajowców. W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi i Gruzji.Najwięcej osób z zagranicznym paszportem zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych jest w Oddziale ZUS w Bydgoszczy. Do 30 kwietnia odnotowano blisko 14 890 cudzoziemców.
Z samej Ukrainy do pracy na terenie podległym bydgoskiemu oddziałowi przyjechało 12 495 osób. Drugą taką liczną narodowością w tym oddziale są Białorusini w liczbie 509 osób, a następnie Gruzini, których jest 219 osób.O połowę mniej cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w naszym województwie jest w toruńskim oddziale ZUS. Tutaj do ubezpieczeń społecznych zgłoszono 7187 cudzoziemców, w tym 5318 obywateli Ukrainy, 327 obywateli Mołdawii oraz 315 obywateli Białorusi. – wymienia Krystyna Michałek.

Co ciekawe w naszym regionie pracują też osoby z obywatelstwem kolumbijskim, nigeryjskim czy marokańskim -dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego