Poseł Iwona Kozłowska spotkała się z burmistrzem Sławomirem Napierałą

Rozmowa dotyczyła m.in. przyszłych ważnych dla miasta i gminy inwestycji, budowy amfiteatru, stadionu, biblioteki miejskiej, przebudowy centrum miasta i uciążliwości dla mieszkańców zw. z zanieczyszczeniem powietrza. Wizyta pani poseł była też okazją do przekazania gratulacji przyznania burmistrzowi i gminie prestiżowej nagrody DIAMENTY 30-lecia Polskiej Transformacji.

źródło: FB Iwona Kozłowska