Posiedzenie CIVEX w Wilnie

Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych Europejskiego Komitetu Regionów (CIVEX) obraduje w Wilnie. Po dzisiejszym (8 lipca) posiedzeniu poświęconemu bieżącym kwestiom, na jutro (9 lipca) zaplanowana jest konferencja na temat integracji imigrantów i uchodźców rozumianej nie tylko jako problem, ale również jako szansa na rozwiązanie problemów lokalnych społeczności. W obu wydarzeniach uczestniczy marszałek Piotr Całbecki.

W dokumentach przygotowanych na konferencję podkreśla się, że w powszechnej narracji, tak politycznej, jak i medialnej, na temat kwestii imigracyjnych akcentuje się przede wszystkim kryzys, który trzeba rozwiązać, i wynikające stąd problemy dla państw i lokalnych społeczności. Zupełnie pomija się natomiast możliwe korzyści płynące z udanej integracji przybyszów. Tymczasem to oni mogą być w wielu przypadkach lekiem na obecne wyzwania demograficzne, niedobory siły roboczej i dotykające wielu europejskich regionów zjawisko drenażu mózgów

Poza członkami w CIVEX w debacie wezmą udział przedstawiciele samorządów lokalnych zrzeszonych w sieci Komitetu  Regionów „Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów” oraz eksperci z Przedstawicielstwa Krajów Nordyckich i Bałtyckich przy Biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej.

Podczas dzisiejszego posiedzenia CIVEX komisja zajmuje się m.in. analizą wyników wyborów europejskich w kontekście kształtowania się nowej legislatury Unii Europejskiej oraz wyzwaniami związanymi z planowanym rozszerzeniem UE.

Gospodarzami wyjazdowego posiedzenia CIVEX w Wilnie są dwaj litewscy członkowie Komitetu Regionów – mer Wilna Valdas Benkunskas i mer rejonu janowskiego Mindaugas Sinkevičius.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Posiedzenie CIVEX w Wilnie, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP