Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej stadionu w Łobżenicy

Zakończyło się postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)”. Do przetargu zgłosiło się trzech potencjalnych wykonawców opracowania dokumentacji, której zakres dotyczyć ma między innymi:
regeneracji bądź wymiany nawierzchni (murawy) boiska na nową (naturalną) z drenażami odwadniającymi,
remontu bieżni lekkoatletycznych poprzez wykonanie bieżni z tworzywa sztucznego wraz z odwodnieniem,
remontu istniejących boisk lekkoatletycznych: stanowiska pchnięcia kulą, skoku w dal, skoku wzwyż – z nawierzchni z tworzywa sztucznego,
– przebudowy i rozbudowy istniejącego nawodnienia murawy,
budowy oświetlenia boiska,
– budowy wiat stadionowych (dla gospodarzy i dla gości),
budowy budki dla spikera,
– budowy masztów flagowych,
budowy zegara stadionowego z tablicą świetlną,
budowy instalacji nagłośnienia stadionu wraz ze wszelkimi urządzeniami,
modernizacji istniejących trybun,
budowy pochylni dla niepełnosprawnych przy trybunach,
wydzielenie sektora dla gości wraz z osobnym wejściem na teren stadionu (stworzenie strefy izolacyjnej dla kibiców),
budowy monitoringu z funkcją nagrywania meczów,
budowy ogrodzenia boiska (przy trybunach ogrodzenia odpornego na wandalizm).
modernizacji placu zabaw,
zagospodarowania wolnej przestrzeni w części placu zabaw (np. siłownia zewnętrzna, pole do siatkówki),
wymiany ścianki treningowej do tenisa ziemnego na nową,
uzupełnienia ubytków materiałowych w murkach oporowych oddzielających strefę boiska głównego od strefy rekreacyjnej,
budowy wiatki grillowej,
– zagospodarowania i modernizacji istniejącego boiska bocznego łącznie z oświetleniem,
budowy budynków gospodarczych, pomieszczeń na sprzęt wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej (np. garaż 3-segmentowy),
przebudowy dróg dojazdowych,
rozbudowy ogrodzenia wewnętrznego,
kompleksowego remontu budynku toalet i kasy wraz z wykonaniem instalacji grzewczej z wykorzystaniem fotowoltaiki,
nasadzenia roślinności,
– budowy przyłącza kanalizacyjnego budynku zaplecza sportowego do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
źródło: Urząd Miejski w Łobżenicy
fot. Grzegorz Zięba