Potulice: Doskonalenie umiejętności strzeleckich

Doskonalenie posiadanych umiejętności stanowi istotny czynnik w rozwoju zawodowym i wpływa na jakość wykonywania obowiązków służbowych. Funkcjonariusze Służby Więziennej są systematycznie szkoleni w różnych obszarach, aby jak najlepiej chronić społeczeństwo przed sprawcami przestępstw.

Bezpieczeństwo priorytetem dla Służby Więziennej

Na Służbie Więziennej spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu i jego ochrona przed sprawcami przestępstw, osadzonymi w jednostkach penitencjarnych, a także zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku. Formacja jaką jest Służba Więzienna wymaga stosowania zabezpieczeń adekwatnych do zagrożenia. Realizacja powyższego wymaga doskonalenia posiadanych przez funkcjonariuszy umiejętności, w tym także strzeleckich.

Szkolenie strzeleckie w teorii i praktyce 

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach posiadający uprawnienia do posługiwania się wymaganą jednostką broni doskonalili posiadane umiejętności na strzelnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewku. Przed przystąpieniem do strzelania komisja powołana przez Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach sprawdziła u funkcjonariuszy znajomość przepisów dotyczących użycia lub wykorzystania broni palnej i środków przymusu pezpośredniego oraz tryb postępowania przed i po użyciu lub wykorzystaniu broni palnej i środków przymusu bezpośredniego. Sprawdzeniu podlegała także znajomość budowy broni, zasad działania i posługiwania się bronią w sposób bezpieczny jak i znajomość obowiązków użytkowanika uzbrojenia i środków ochrony.

Cel szkolenia

Szkolenia przeprowadzane są w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią, przygotowania funkcjonariuszy do zagrożeń podczas wykonywanych zadań, a co za tym idzie, dobrego wykonywania obowiązków związanych ze specyfiką służby. Powyższe pozwala na pełną ochronę społeczeństwa i profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z używania broni.

Tekst: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

Zdjęcia: sierż. sztab. Dariusz Kwaśniewski