Potulice: Przyszłość w mundurze? Z wizytą u „klas mundurowych”

Kończenie szkoły średniej to moment rozważań dotyczących wyboru ścieżki zawodowej. Dlatego funkcjonariusze potulickiej jednostki penitencjarnej przybliżyli młodzieży szkolnej zawód funkcjonariusza Służby Więziennej oraz główne zadania jakie stoją przed tą formacją mundurową podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Spotkanie odbyło się w Szkole Technicznej Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kołaczkowie.

Przyszłość w mundurze

To było intensywne 45-minutowe spotkanie, które pozwoliło zaprezentować misję i zadania jakie stoją przed Służbą Więzienną, a także pokazać szeroki wachlarz podejmowanych działań. Więzienie to system powiązanych ze sobą struktur, które wzajemnie się przenikają, co pozwala na sprawne i optymalne funkcjonowanie poszczególnych komórek. W strukturze potulickiej jednostki penitencjarnej znajdziemy dział ochrony, dział penitencjarny, dział kwatermistrzowski, dział ewidencji, dział finansowy, dział kadr, dział techniki i łączności, dział organizacyjno-prawny, służbę zdrowia a także dwa oddziały terapeutyczne. Różne obszary zainteresowań można rozwijać nosząc mundur, w każdym z wyżej wymienionych działów znajdziemy specjalistów z różnorodnych dziedzin. Projektując swoją wizję przyszłości warto także ten aspekt wziąć pod uwagę.

Ważnym elementem naszego spotkania z uczniami było przedstawienie szczegółów dotyczących kryteriów naboru, wymaganych dokumentów oraz etapów postępowania kwalifikacyjnego. Miało także na celu rozszerzenie perspektywy młodego pokolenia na działania podejmowane za wysokim murem i wzbudzenie ciekawości zawodem funkcjonariusza naszej formacji, a także pokazanie, że wybór takiej ścieżki kariery może być ciekawy i stanowić źródło dalszego rozwoju.

Charakterystyka potulickiego więzienia

Potulickie więzienie należy do jednych z największych zakładów karnych w naszym kraju. Obecnie Zakład Karny w Potulicach jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego, dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Pojemność jednostki została określona na 1286 miejsc. W zakładzie znajdują się oddziały aresztu śledczego dla mężczyzn, zakład typu zamkniętego dla młodocianych, odział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, odział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. W jednostce zgodnie z jej przeznaczeniem osadza się także kobiety i mężczyzn podlegających leczeniu szpitalnemu w oddziałach: oddziale chorób zakaźnych (WZW) oraz oddziale leczenia gruźlicy, tymczasowo aresztowanych i skazanych chorych na cukrzycę insulinozależną.

Rekrutacja

Nabór do Zakładu Karnego w Potulicach trwa do 30 listopada 2021 r. W przypadku pytań związanych z rekrutacją zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: (52) 587-44-33. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Tekst/ zdjęcia: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber