Potulice: Różne odcienie resocjalizacji. Sport i ćwiczenia fizyczne jako jedna z form oddziaływań w warunkach izolacji więziennej

Czy łatwo jest zmienić postawy i przekonania dorosłego człowieka? Czy ingerencja w zakończony proces socjalizacji zawsze zakończy się sukcesem? Czy istnieje jedno dobre rozwiązanie dla wszystkich? Odpowiedz na te pytania jest oczywista i brzmi NIE! Postanowiliśmy przyjrzeć się art. 67 Kodeksu Karnego Wykonawczego, który mówi o celu wykonywania kary pozbawienia wolności i wskazuje na działania podejmowane wobec osób pozbawionych wolności. Z uwagi na fakt, iż 22 czerwca to Dzień Kultury Fizycznej przyglądamy się zajęciom sportowym za więziennym murem, ich organizacji oraz zasadności. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy ćwiczenia fizyczne są potrzebne w zakładach karnych i czemu służą?

Art. 67 KKW

§ 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.
§ 2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 1 prowadzi się zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych w ustawie systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach i typach zakładów karnych.
§ 3. W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Co stres robi z naszym ciałem?

Stres zaburza pracę serca, ciśnienie krwi, procesy trawienne oraz cały układ hormonalny i zawarty w nim system sprzężeń zwrotnych. Hormony przestają się nawzajem hamować i aktywować, co budzi często złość i rozdrażnienie. Przewlekle działające negatywne bodźce stresowe wpływają na kondycję psychiczną, nasilają uczucie niepokoju, zaburzają funkcje poznawcze, wywołują permanentne zmęczenie i obniżają poziom wszelkich aktywności życiowych, w tym również aktywności fizycznej.

Co nam dają ćwiczenia fizyczne?

Wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na nasze zdrowie, umysł i samopoczucie. Ćwiczenia fizyczne mają wpływ na układ nerwowy i pobudzają wytwarzanie hormonów, dzięki którym ćwiczący czują się spokojniej, wpływają także korzystnie na samopoczucie. Sport przeciwdziała depresji i sprawiaja, że czujemy się lepiej.  Ćwiczenia fizyczne pomagają rozładować przykre napięcie oraz uodparniają nas na stresowe sytuacje. Dodatkowo wysiłek fizyczny obniża poziom stresu, a także pomaga skutecznie walczyć z depresją i lękami. Wysiłek fizyczny jest prostym narzędziem łagodzącym stres psychiczny – to dobry sposób na rozładowanie napięcia emocjonalnego.

Zajęcia sportowe

W potulickiej jednostce penitencjarnej organizowane są dla osadzonych zajęcia sportowe, zarówno grupowe jak i indywidualne. Uczestnictwo w zajęciach sportowych pozwala niwelować nagromadzony stres, ucząc jednocześnie społecznie akceptowanej formy rozładowywania napięć i trudnych w przeżyciu emocji, co pozostaje nie bez znaczenia w prowadzonych oddziaływaniach resocjalizacyjnych i pomaga budować u osób pozbawionych wolności zasoby niezbędne do radzenia sobie w niekorzystnych warunkach. Podczas uczestnictwa w zajęciach sportowych szczególny nacisk kładzie się na postawę fair play – to bardzo ważny elelment, gdyż kształtuje i wzmacnia postawy związane z przestrzeganiem obowiązujących norm i zasad – to z kolei stanowi istotę optymalnego funkcjonowania w życiu społecznym. Zajęcia sportowe są zatem jedną z wielu form oddziaływań wobec osób pozbawionych wolności i stanowią element wielowymiarowego podejścia do procesu resocjalizacji.

tekst/ zdjęcia: chor. Justyna Sejdowska/ plut. Artur Cielasiński