Potulice: Zaglądamy za więzienny mur. Dział finansowy w strukturze jednostki penitencjarnej

Prowadzenie rachunkowości, planowanie budżetu, dysponowanie środkami pieniężnymi, dbanie o gospodarkę finansową, naliczanie wypłat i wynagrodzeń, rozliczenia zgodne z obowiązującymi przepisami… to tylko niektóre z zadań funkcjonariuszy działu finansowego! Każda jednostka organizacyjna, aby móc sprawnie i wydajnie funkcjonować, musi być właściwie zorganizowana także pod względem finansowym. Przyglądamy się bliżej zadaniom i organizacji pracy funkcjonariuszy działu finansowego.

Dział finansowy to komórka niezbędna w funkcjonowaniu jednostki budżetowej. Jego zakres prac jest na tyle obszerny, że obejmuje aż 3 działalności: budżetową, depozytową oraz płacową.

Działalność budżetowa

Funkcjonariusze pionu finansowego odpowiedzialni są za prawidłową dekretację dokumentów księgowych, które dostarczane są przez wszystkie działy funkcjonujące w jednostce. Uzgadnianie urządzeń analitycznych z zakresu dochodów budżetowych, uzgadnianie i weryfikację stanu środków pieniężnych na rachunkach, sporządzanie obowiązujących sprawozdań oraz wiele innych zadań, które wymagają stałego pogłębiania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów. Funkcjonariusze na tym stanowisku charakteryzują się dużą skrupulatnością i czujnością, gdyż każda ich pomyłka mogłaby spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Działalność depozytowa

Funkcjonariusze tej działalności prowadzą i weryfikują mikrorachunki wszystkich osadzonych, ustalają zgodność sald, ewidencjonują zajęcia egzekucyjne skazanych, rozliczają wynagrodzenia za pracę skazanych, zajmują się prowadzeniem księgowości syntetycznej z zakresu depozytu, a co najważniejsze realizują wszystkie prośby i opinie finansowe osadzonych.

Komórka płacowa

Funkcjonariusze tej komórki prowadzą karty uposażeń oraz bieżące dokonywanie wszystkich zmian wynikających z awansów, zmiany stanowisk, stopnia służbowego, wysługi i innych dodatków w oparciu o decyzje personalne. Przygotowują sprawozdania związane z wynagrodzeniem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Uzgadniają i naliczają podatek dochodowy oraz dbają o prawidłowe odprowadzanie i naliczanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzą ewidencję środków trwałych jak również obliczają i sprawdzają delegacje służbowe.

Wszyscy funkcjonariusze muszą wykazywać się dużą odpowiedzialnością, zdyscyplinowaniem i ogromnym zaangażowaniem w wykonywanie obowiązków służbowych, aby dział finansowy optymalnie funkcjonował.

– komentuje Główna Księgowa potulickiej jednostki.

Obecnie w potulickim dziale finansowym zatrudnionych jest 10 funkcjonariuszy. Pieczę nad całym zespołem sprawuje Główna Księgowa, która poprzez swoją fachową wiedzę i umiejętności oraz zaangażowanie i praktykę prowadzi księgowość na najwyższym poziomie.

Wszystkim finansistom życzymy satysfakcji z pełnionej służby!!!

tekst: st. chor. Aleksandra Janeczko

zdjęcia: chor. Justyna Sejdowska