Powiat Nakielski: Działania z myślą o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów było celem nadrzędnym działań „NURD”, prowadzonych wczoraj przez policjantów „drogówki” na drogach powiatu. Na kontrolowanych trasach nie odnotowano żadnego zdarzenia z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wczoraj (12.05.22) na drogach powiatu nakielskiego policjanci referatu ruchu drogowego z komendy powiatowej prowadzili działania prewencyjno-kontrolne „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Szczególną uwagę zwracano na zachowanie kierowców wobec pieszych oraz sprawdzano przestrzeganie przepisów przez pieszych.
Kontrole prowadzono szczególnie w miejscach, które w ocenie mundurowych mogą być potencjalnie niebezpieczne dla pieszych, w tym w rejonach głównych skrzyżowań. Biorąc pod uwagę, że nie tylko stosowanie się do przepisów przez kierowców ma wpływ na bezpieczeństwo na trasach, sprawdzano także zachowanie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Podczas trwania działań policjanci ujawnili łącznie 29 wykroczeń w tym 27 popełnionych przez kierowców. 17 z nich zagrażało bezpieczeństwu pieszych.
Sprawcy wykroczeń ponieśli konsekwencje przewidziane prawem. Nałożono 18 mandatów i 11 osób pouczono. Można uznać, że na kontrolowanych trasach było bezpiecznie, gdyż nie odnotowano zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

podkom. Justyna Andrzejewska Oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią