Powstały dwa kolejne ciągi komunikacyjne na nabrzeżu Łobzonki w Łobżenicy

5 listopada 2019 roku na nabrzeżu Łobzonki w Łobżenicy odbył się odbiór dwóch ciągów komunikacyjnych przy nowym placu zabaw. Powstały one w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka – etap IV”, realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w konkursie dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. Chodniki, nowy i przebudowany, ułatwią mieszkańcom dostęp do strefy rekreacyjnej i placu zabaw.

UM Łobżenica