Prawie milion złotych na zabytki w powiecie nakielskim

W poniedziałek, 27 marca 2023 roku sejmik województwa kujawsko-pomorskiego podjął uchwałę w sprawie dotacji na ratowanie zabytków, która dotyczy wsparcia dla 211 właścicieli lub gestorów obiektów zabytkowych. Łączna wartość wsparcia to 30 milionów złotych. Źródłami finansowania są budżet województwa i Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. Wsparcie ochrony zabytków jest jednym z priorytetowych obszarów działań samorządu województwa, celem jest zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego regionu w jak najlepszym stanie.

Na liście znalazły się zabytki na terenie powiatu nakielskiego, na które trafi w 2023 roku 965.000 zł.

Dotację otrzymają:

Parafia pw. św. Mikołaja w Szaradowie na prace konserwatorsko-restauratorskie przy chórze etap IV – 45.000 zł

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią na remont elewacji południowej i wschodniej kościoła – 200.000 zł

Parafia pw. św. Wita w Słupach na remont zabytkowego ogrodzenia zbudowanego na bazie kraty fortecznej w 1903 roku przy kościele – 300.000 zł

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni na remont więźby dachowej z wymianą pokrycia z dachówek ceramicznych budynku klasztoru – 200.000 zł

Parafia pw. Zwiastowania NMP w Potulicach na prace konserwatorsko-restauratorskie w krypcie grobowej kościoła – 100.000 zł oraz na prace przy elementach wyposażenia kościoła – 20.000 zł

Powiat Nakielski ma prace budowlano-konserwatorskie korytarz parteru, półpiętra i piętra I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią – 100.000 zł.

 

tekst: Dariusz Wojciechowski