Prawo.pl: uwaga kierowcy – koniec Zielonych Kart dla jadących do Rosji i na Białoruś

Kierowcy, którzy będą po 1 czerwca br. jechać do Rosji lub na Białoruś, nie będą mogli korzystać z Zielonej Karty. Będą za to musieli wykupić lokalne ubezpieczenie graniczne – informuje serwis Prawo.pl.

Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego (tzw. Zielona Karta), to dokument, który potwierdza zawarcie ubezpieczenia OC samochodu przez jego właściciela. Na jej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje finansową odpowiedzialność w razie zdarzenia drogowego. Wysokość wypłacanej rekompensaty odpowiada kwocie, która została określona w umowie ubezpieczeniowej lub kwocie określonej limitami prawnymi państwa, na terenie którego doszło do kolizji.

Serwis Prawo.pl informuje, że 31 maja br. o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego polskie Zielone Karty stracą ważność na terytorium Rosji i Białorusi, nawet jeśli oznaczenia literowe tych państw, czyli RUS i BY, które umieszczone są w rubryce ósmej certyfikatu, nie będą przekreślone.

„Oznacza to, że od 1 czerwca 2023 roku kierujący pojazdami zarejestrowanymi na terytorium Polski, wjeżdżając lub przebywając na terytorium Rosji lub Białorusi, w celu spełnienia istniejącego w tych państwach obowiązku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązani będą do wykupienia odpowiednio rosyjskich lub białoruskich polis ubezpieczenia granicznego” – mówi Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), cytowany przez Prawo.pl.

Wykupienie polis będzie możliwe na przejściach granicznych, a ich kontrola będzie stosowana przy wjeździe i wyjeździe z tych państw. Taki sam obowiązek wykupienia ubezpieczenia granicznej polisy OC (OC graniczne) dotyczyć będzie kierujących pojazdami z rejestracjami białoruskimi i rosyjskimi, które wjeżdżają do Polski – przypomina serwis Prawo.pl.

OC graniczne działa na takiej samej zasadzie, jak standardowa ochrona OC i gwarantuje pokrycia szkód osobom poszkodowanym w kolizji. Jego zakres jest identyczny z pełnowymiarowym OC – wyjaśnia Prawo.pl.

Ta zmiana to konsekwencja rozwiązania przed rokiem, z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, umów z Białorusią i Rosją o wzajemnym honorowaniu Zielnych Kart. Pawo.pl zaznacza, że takie same decyzje podjęły wszystkie Biura Narodowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Biuro Szwajcarskie.

Zielona Karta nadal będzie obowiązkowa w następujących państwach: Albania, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Więcej na: https://www.prawo.pl/biznes/zielona-karta-nie-bedzie-wazna-w-rosji-i-na-bialorusi,515478.html

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom