Prochy Mariana Bąka pochodzącego z Suchar zostały złożone w kolumbarium na cmentarzu Junikowo

Powstanie Wielkopolskie, jako jedno z nielicznych w historii Polski, zakończyło się sukcesem. To dzięki bohaterstwu i postawie jego uczestników możemy dziś cieszyć się wolnością. Jesteśmy im winni pamięć i wdzięczność, a zadbanie o mogiły Powstańców jest naszym obowiązkiem. Dzięki temu miejsce ich spoczynku nie zostanie zapomniane.

W dniu 16 lutego 2024 roku w asyście Wojska Polskiego prochy kolejnych Powstańców Wielkopolskich złożone zostały w Kolumbarium na cmentarzu Junikowo. Data nie została wybrana przypadkowo – to właśnie 16 lutego, dokładnie 105 lat temu zakończyło się Powstanie Wielkopolskie. Ceremonii towarzyszyła warta honorowa, odczytane zostały biogramy powstańców, a złożenie urn nastąpiło w asyście wojska. Miasto reprezentowali: Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania oraz Halina Owsianna, wiceprzewodnicząca rady miasta.

W kolumbarium złożono prochy Powstańców: Mariana Bąka, Wincentego Jurdzińskiego, Wawrzyńca Rembikowskiego, Stanisława Ruksa, Władysława Nowackiego oraz jego żony – Teodozji Nowackiej, a także Marcina Weychana oraz jego żony – Bronisławy Weychan.
Ich szczątki pod koniec grudnia 2023 r. zostały ekshumowane z 8 zapomnianych grobów na terenie cmentarza Junikowo. Następnie je spopielono i umieszczono w specjalnie przygotowanych urnach.

podporucznik Marian Bąk, syn Konstantego i Franciszki z d. Gackowiak urodzony 10 października 1894 r. w Sucharach. Walczył w Kompanii Nakielskiej m.in. pod Szubinem, Rynarzewem i Wysoką. Na początku marca 1919 r. zwolniony z powodu choroby jako szeregowiec. Ponownie wcielony do Wojska Polskiego od 8 maja 1919 r. do 11 maja 1920 r. Zmarł 26 września 1975 r.

Kolumbarium na cmentarzu na Junikowie zostało wybudowane staraniem Miasta Poznania w latach 2013-2014 – właśnie po to, by umożliwić urnowe pochówki szczątek Powstańców. Przygotowano w nim 80 miejsc.

 

opracował: Dariusz Wojciechowski na podstawie źródła poznań.pl

zdjęcia – poznań.pl