Promocja na nakielskiej Pływalni Naquarius z okazji Dnia Babci i Dziadka

Nakielski Sport Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przygotowaliśmy ofertę promocyjną.  Wszystkie Babcie i Dziadkowie wraz z wnukami, którzy odwiedzą nas w dniach 21-22.01.2020 roku, zapłacą za wspólny pobyt 50% mniej. O chęci skorzystania z promocji  należy poinformować kasjerkę przed zakupem biletów. Promocja dotyczy wyłącznie biletu jednorazowego i nie łączy się z innymi.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków do spędzenia aktywnego dnia na naszej Pływalni.

Korzystając z okazji wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Beata Pikula – Koordynator ds. sportu i rekreacji Nakielski Sport Sp. z o.o.

REGULAMIN PROMOCJI „DZIEŃ BABCI – DZIEŃ DZIADKA” na Krytej Pływalni „NAQUARIUS” w Nakle nad Notecią

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Krytej Pływalni „NAQUARIUS” w Nakle nad Notecią
  przy ul. K. Wielkiego 21, która jest jednocześnie organizatorem promocji.
 2. Do skorzystania z promocji „DZIEŃ BABCI – DZIEŃ DZIADKA” uprawnione są osoby,
  które poinformują kasjerkę przed kupnem biletów o chęci skorzystania z promocji.
 3. Do rabatu 50% uprawnione są osoby: oboje dziadkowie sami lub z wnukami.
 4. Rabat promocyjny przyznawany jest do każdego biletu osoby uprawnionej podczas opłaty
  za jej pobyt na Pływalni.
 5. Promocja obowiązujew dniach21.01.2020 r. i 22.01.2020 r.
 6. Promocja dotyczy wyłącznie biletu jednorazowego.
 7. Promocja nie dotyczy wejść grupowych.
 8. Promocje nie podlegają łączeniu, dotyczy również Karty Dużej Rodziny.
 9. Każda promocja organizowana przez organizatora jest odrębna i opiera się o odrębny regulamin.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały po upływie 3 dni
  od dnia ich ogłoszenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia okresu Promocji  lub jej odwołania w każdym czasie po upływie 3 dni od daty ogłoszenia takiej informacji w siedzibie organizatora.
 12. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje ustalone przez organizatora zasady realizacji Promocji.
 13. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Promocji.
 14. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty złoż
 15. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 17. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 18. Regulamin promocji dostępny jest w kasie Pływalni.
 19. Informacja o skróceniu, odwołaniu Promocji lub ewentualnych zmianach Regulaminu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Regulamin obowiązuje od dnia 14.01.2020 r.

Prezes Zarządu