Promocja oficerska

28 czerwca br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej w stulecie istnienia formacji i promocja prawie 300 nowych oficerów SW, z czego aż 7 z nich pełni służbę w Zakładzie Karnym w Potulicach.

100 lat więziennictwa w Niepodległej Polsce

7 i 8 lutego 1919 roku Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną. Na przestrzeni tych 100 lat Służba Więzienna zmieniała się i kształtowała, aby obecnie być trzecią największą formacją mundurową w Polsce. Głównym zadaniem przed jakim stoi SW to ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw i dbanie o bezpieczeństwo obywateli.

Przebieg uroczystości

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele św. Antoniego Padewskigo w Warszawie, po której nastąpił przemarsz na Plac Piłsudskiego – szczególnego dla Polaków miejsca – aby tam właśnie nastąpiła promocja na pierwszy stopień oficerski 297 funkcjonariuszy oraz uroczysta defilada pododdziałów SW. W wydarzeniu tym udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, szefów służb mundurowych, przedstawicieli środowisk naukowych i rodzin funkcjonariuszy.

Zakład Karny w Potulicach

Wśród funkcjonariuszy, którzy otrzymali promocję na pierwszy stopień oficerski znalazło się aż pięciu wychowawców i psycholog z działu penitencjarnego oraz inspektor działu ochrony, którzy na co dzień pełnią służbę w tutejszej jednostce penitencjarnej. W tak ważnym wydarzeniu udział wziął także płk Jarosław Nurkiewicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach, który osobiście złożył serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów nowym oficerom.

Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i życzymy powodzenia zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

tekst: mł. chor. Justyna Sejdowska

zdjęcia: kpt. Michał Grodnet, ppor. Łukasz Walda, Piotr Kochański