Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin

22 czerwca 2020 roku dokonano końcowego odbioru robót ul. Leśnej w Gąbinie. Koszt zadania wyniósł 1 268 370,42 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 634 185,00 zł brutto. Wykonawcą robót była Firma DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Inwestorem był Urząd Miejski w Szubinie.

Zakres prac obejmował:
1)   Wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o długości 1902 mb i szer. 3,5 mb;
2)   Wzmocnienie i wyrównanie do normatywnych spadków istniejącej nawierzchni z kruszywa;
3)   Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego;
4)   Wykonanie zjazdów o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy;
5)   Wykonanie mijanek;
6)   Wykonanie poboczy;
7)   Usunięcie kolizji z siecią energetyczną;
8)   Wykonanie wycinki drzew i krzewów.

źródło: UM w Szubinie