Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin

Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin, której inwestorem jest Urząd Miejski w Szubinie. Wykonawcą robót jest Firma DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Inwestycję planuje się zakończyć w terminie do 30.10.2020r. Koszt zadania wyniesie 1 293 650,42 zł brutto z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 639 785,00 zł brutto

Zakres prac obejmuje:

1)   Wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o długości 1902 mb i szer. 3,5 mb

2)   Wzmocnienie i wyrównanie do normatywnych spadków istniejącej nawierzchni z kruszywa

3)   Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego

4)   Wykonanie zjazdów o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy

5)   Wykonanie mijanek

6)   Wykonanie poboczy

7)   Usunięcie kolizji z siecią energetyczną

8)   Wykonanie wycinki drzew i krzewów

W związku z robotami drogowymi została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Prosimy o przestrzeganie wprowadzonych zmian. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

UM w Szubinie