Przebudowa drogi relacji Kaźmierzewo – Orzelski Młyn, tzw. „Matyldzin Górka”

W dniu 03.10.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podpisał umowę  dotyczącą realizacji zadania pn. „Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku” w zakresie Przebudowa drogi gminnej nr G090151C relacji Kaźmierzewo – Orzelski Młyn na odcinku od km 0+500 do km 1+680. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo PROJ- BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k. Wartość  zadania to 810 328,67 zł. brutto. W ramach inwestycji zostanie wykonana  podbudowa drogi wraz z warstwą asfaltową i  utwardzeniem poboczy oraz rowami odwadniającymi. Termin realizacji zadania przewidziany jest do 02.12.2019r.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza