Przebudowa drogi Samsieczynek – Suchary

W ubiegłym miesiącu została zakończona kolejna inwestycja drogowa w Gminie Mrocza. Przebudowany został blisko kilometrowy odcinek drogi gminnej nr 090125C relacji Samsieczynek – Suchary. Na wskazanym odcinku uzupełniono i wyrównano podbudowę, na której została ułożona warstwa wyrównująca oraz warstwa ścieralna asfaltu. Każdy zjazd otrzymał kamienną podbudowę, na której ułożono masę asfaltową. Usunięto wzdłuż odcinka drogi zakrzaczenia i odrosty oraz odbudowano i wyrównano pobocza. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. K. Wartość całej inwestycji to 487 634,48 zł z czego 55% stanowiły środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza

zdjęcia: Agnieszka Delestowicz