Przebudowa drogi we Wrzosach

Zakończono II etap prac związanych z ,,Przebudową drogi gminnej Dąbrówka Słupska – Wrzosy – Brzyskorzystew i Retkowo – Wrzosy „. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę drogę o długości 472 mb, przebudowanie chodnika, wykonano zjazdy do posesji.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,INODROG” z siedzibą w Inowrocławiu. Łączny koszt zadania wyniósł 457 449,84 zł, z czego kwota w wysokości 43 200 zł została dofinansowana ze środków budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.” Inwestorem była Gmina Szubin.

Natalia Jaroszewska – UM Szubin