Przedłużony weekend – Boże Ciało

Tegoroczny przedłużony weekend związany ze Świętem Bożego Ciała, mimo trwającego stanu epidemii oraz niezależnie od warunków pogodowych, sprzyjać będzie zwiększeniu natężenia ruchu na drogach. Policjanci podczas długiego weekendu będą podejmować wszelkie działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

Przed nami długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała. W nadchodzącym okresie tj. od 10 do 14 czerwca należy przygotować się na podejmowanie przez Policję wszelkich działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym oraz ograniczenie zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych ze skutkiem śmiertelnym.

Należy zakładać, że tegoroczny przedłużony weekend, mimo trwającego stanu epidemii oraz niezależnie od warunków pogodowych, sprzyjać będzie zwiększeniu natężenia ruchu osób, przede wszystkim tych udających się do miejsc wypoczynku. Tegoroczne działania Policji będą niewątpliwie szczególne z uwagi na nadal obowiązujące ograniczenia nałożone na obywateli przebywających na terytorium RP.

Przedłużony czerwcowy weekend charakteryzuje się zwiększonym natężeniem ruchu, zarówno tych zmotoryzowanych, jak i niechronionych użytkowników dróg, dlatego też na drogach spodziewać należy się większej ilości patroli ruchu drogowego. Policjanci będą korzystać nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestratory i służbowych motocykli.

Priorytetem policjantów ruchu drogowego będzie zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych. W miejscach występowania znacznych spowolnień i utrudnień będą podejmować ręczne kierowanie ruchem w celu zintensyfikowania przepływu pojazdów.

Biorąc pod uwagę trwający sezon dla motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów oraz liczbę zdarzeń drogowych z ich udziałem, funkcjonariusze będą egzekwować od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości oraz właściwego zachowania wobec użytkowników pojazdów jednośladowych. Poza tym policjanci w tych dniach będą:

  • eliminować z ruchu kierujących będących pod wpływem alkoholu,
  • reagować na wykroczenia szczególnie niebezpieczne, tj. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie,
  • kontrolować stan techniczny pojazdów, ze zwróceniem uwagi na oświetlenie i stan ogumienia,
  • sprawdzać czy wszyscy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa oraz czy dzieci przewożone są w fotelikach,
  • zwracać uwagę na prawidłowe poruszanie się pieszych oraz używanie przez nich odblasków po zmierzchu poza terenem zabudowanym.

W wydłużony czerwcowy weekend może być zmienna pogoda. Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze.

Apelujemy o ostrożność, rozsądek i rozwagę na drodze oraz o przestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, zarówno do zmotoryzowanych, jak i tych niechronionych użytkowników dróg. Niestety, nie wszyscy pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Bardzo ważna jest na drogach zasada ograniczonego zaufania w stosunku do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Kolejny raz zwracamy się z apelem, aby nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu! Konsekwencje takiego bezmyślnego zachowania mogą być tragiczne, zarówno dla samych kierujących, ich rodzin, a także innych niewinnych osób poruszających się po drodze.

W ubiegłym roku, podczas przedłużonego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała, który trwał od 19.06.2019 r. do 23.06.2019r. na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 20 wypadków drogowych, w których zginęło 6 osób, a 25 osób zostało rannych.

PRZYPOMINAMY TAKŻE O ZAKAZACH W RUCHU DROGOWYM W OKRESIE DŁUGIEGO WEEKENDU

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów  na drogach (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r., poz. 1968 z późn. zm.); „wprowadza się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 [zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów], poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następującym terminie:

data od godziny do godziny uwagi
11 czerwca 2020 r. 08:00 22:00 dzień Bożego Ciała

 

autor: asp. Remigiusz Rakowski