BS Nakło
Strona główna Z życia szkół Przekazanie gruntów rolnych Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu

Przekazanie gruntów rolnych Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu

16 listopada 2021r podpisano protokół między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
w Bydgoszczy a ZS CKR w Samostrzelu w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa obejmującej  dwie działki położone w obrębie Samostrzel o łącznej powierzchni  35 hektarów. Dzięki temu  uczniowie technikum rolniczego i kwalifikacyjnych kursów zawodowych będą mogli z powodzeniem realizować zajęcia praktyczne. Zwiększenie  areału pozwoli na odpowiednie kształcenie  uczniów, nabycie praktycznych umiejętności i sprostanie wyzwaniom, jakie niesie nowoczesne rolnictwo.

Tekst: Małgorzata Ciechanowska