Przy schronie nr 4 rozpoczęły się archeologiczne badania sondażowe

Towarzystwo Historyczne w Kcyni realizuje kolejny projekt. Tym razem związany jest on z II wojną światową. Projekt pn. Zagospodarowanie schronów z II wojny światowej w Dobieszewku na cele turystyczne dofinansowany został przez Zarząd Powiatu Nakielskiego w ramach konkursu ofert nr 6/2019 „Ekologia i turystyka”. Ideą projektu jest przeprowadzenie prac porządkowych przy schronach i wykonanie oznakowania. 5 kwietnia przeprowadzono wizję w terenie z udziałem m.in. przedstawicieli Konserwatora Zabytków, Nadleśnictwa Podanin, członków Towarzystwa Historycznego.

Po przeprowadzeniu procedur i uzyskaniu stosownych zgód m.in. właściciela terenu i zgody na prowadzenie badań, 1 lipca przystąpiono do badań archeologicznych w formie badań sondażowych przy żelbetowym schronie nr 4. Prace prowadzone są pod kierunkiem archeologa Roberta Grochowskiego. Biorą w nich udział członkowie Towarzystwa: Bartek Szymczak, Piotr Czyż, Maciej Starzomski oraz Henryk Kitkowski. Pomysłodawcą i odpowiedzialną za projekt jest Anna Duda-Nowicka. Wsparcia udzielił również Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. Pomocą służą pracownicy urzędu – Tomasz Brzeziński i Piotr Idziński.

Po przeprowadzeniu badań sporządzona będzie dokumentacja badań archeologicznych. W przypadku otrzymania dodatkowego wsparcia realizowane będą jeszcze prace przy schronie nr 1. W ramach projektu wykonane będą również strzałki kierunkowe oraz opisy schronów.

W dalszej perspektywie planuje się organizację rajdów rowerowych i pieszych w oparciu o Samodzielny Punkt Oporu „Dobieszewo”.

Towarzystwo Historyczne w Kcyni