Przyznano niespełna pół miliona złotych

Dobiegł końca okres podpisywania umów ze stowarzyszeniami, które złożyły wnioski ofertowe do otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego.

W dniu 11 marca 2020 roku w gabinecie burmistrza Sławomira Napierały podpisano ostatnie umowy. Na realizację zadania pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” wsparcie uzyskali:

  • Klub Sportowy Dziki Kazin  – reprezentowany przez wiceprezesa Radosława Pochowskiego – 4 000 zł
  • Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Futbolu Junior Nakło – reprezentowany przez prezesa Łukasza Bzdawkę – 5 000 zł

W tegorocznej puli grantów przewidziano jeszcze wsparcie dla Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré na organizację koncertu organowego w wysokości 3 700 zł.

Na realizację zadań pożytku publicznego Gmina Nakło nad Notecią przyznała łącznie sumę 468 500 zł.  Kwotę rozdysponowano w 5 zadaniach konkursowych, a koordynatorem prowadzonych działań był Piotr Rugowski – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

foto2foto3

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią