Realizacja programu „W Służbie Ojczyźnie” na terenie Zakładu Karnego w Potulicach

W dniach 6 i 7 czerwca na terenie potulickiej jednostki penitencjarnej odbyły się zajęcia zrealizowane w ramach programu „W Służbie Ojczyźnie”. Wzięli w nich udział uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. prof. E Chroboczka w Szubinie. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nimi wychowawcy działu penitencjarnego oraz zbrojmistrz z działu ochrony.

Poza ochroną społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnieniem w jednostce penitencjarnej bezpieczeństwa oraz wykonywaniem tymczasowego aresztowania, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach systematycznie realizują również edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych. Wykorzystują do tego swoją fachową wiedzę, doświadczenie oraz infrastrukturę potulickiej jednostki.

Edukacja proobronna

Służba Więzienna jest trzecią (po Wojsku i Policji) umundurowaną i uzbrojoną formacją, liczącą 30 000 funkcjonariuszy. Ma więc ona bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa. Aby wypełniać obowiązki związane z ochroną społeczeństwa i zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych, funkcjonariusze tej formacji mają prawo do używania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Zagadnienia z tym związane przedstawił uczniom szubińskiej szkoły zbrojmistrz, będący funkcjonariuszem działu ochrony Zakładu Karnego w Potulicach. Jest on instruktorem szkolenia strzeleckiego, specjalistą w zakresie eksploatacji uzbrojenia i środków ochrony. Młodzież miała możliwość uczestnictwa w prowadzonym przez niego szkoleniu strzeleckim. Wykorzystano do tego broń i amunicję szkolną, pozostającą na wyposażeniu naszej jednostki penitencjarnej. Zachowano wszelkie procedury bezpieczeństwa.

Specyfika jednostki penitencjarnej

Wychowawcy Działu Penitencjarnego zapoznali młodzież z charakterystyką Służby Więziennej oraz Zakładu Karnego w Potulicach – jednego z największych w kraju. Przedstawili również sylwetkę funkcjonariusza naszej formacji. Następnie – z zachowaniem procedur bezpieczeństwa – oprowadzili uczniów po terenie jednostki penitencjarnej. Pokazano im halę produkcyjną oraz nowoczesny pawilon mieszkalny.

Zakład Karny w Potulicach – warto pełnić tutaj służbę

Dociekliwość, aktywność, celne spostrzeżenia, zadawanie wielu ciekawych pytań, są dowodami na duże zainteresowanie uczniów Służbą Więzienną, Zakładem Karnym w Potulicach oraz tematyką programu „W Służbie Ojczyźnie”. Obserwując wysoki poziom dyscypliny, wzorową postawę młodych ludzi wnioskować można, że będą oni w niedalekiej przyszłości dobrymi kandydatami do wstąpienia w szeregi naszej formacji. Profesjonalizm, pozytywne nastawienie, otwartość i komunikatywność funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Potulicach, a także nowoczesność potulickiego więzienia, panujące w niej porządek i dyscyplina, były wystarczającą zachętą dla mundurowych uczniów z Zespołu Szkół im. prof. E Chroboczka w Szubinie do wstąpienia w nasze szeregi.

 

Tekst/zdjęcia: por. Krzysztof Jurek