Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zaprasza na spotkanie z P. prof. Elżbietą Szubertowską

Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie zaprasza  18 listopada o godz. 18:00 na spotkanie z P. prof. Elżbietą Szubertowską, która zaprezentuje nam swoją książkę pt.:Wybrane problemy powszechnej edukacji muzycznej wobec tradycji i przemian cywilizacyjnych

Książka jest rozszerzeniem treści wygłoszonych przez p. profesor na międzynarodowej konferencji pt. Konteksty kultury i edukacji muzycznej. Tradycja – współczesność w 2018r. na Uniwersytecie

Ogólny zarys treści książki, który autorka zamierzam przedstawić na spotkaniu rozszerzy o niezwykle ważne treści, na ogół mało popularne, które zawarte są w jej najnowszych publikacjach. Uzasadniając potrzebę i konieczność poważnego traktowania nauki muzyki w edukacji i różnorodnych kontaktów z nią na każdym etapie życia człowieka. Przedstawi  wyniki badań naukowców różnych dziedzin m.in. na temat uwarunkowań i wpływu nauki muzyki na poziom inteligencji, rozwój funkcji poznawczych i pamięci dzieci i młodzieży, pozytywnych cech osobowości, na wychowanie społeczne uczestniczących  w różnych formach aktywności muzycznej w każdym wieku, na życie i zdrowie człowieka począwszy od okresu prenatalnego do późnej starości.  Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Zapraszamy!

Mirosław Rzeszowski – dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie