Remont drogi w Pęperzynie zakończony

Po wieloletnich petycjach i wnioskach ze strony mieszkańców, radnych oraz sołtysów Sołectwa Pęperzyn, Burmistrz Więcborka w uzgodnieniu z Radą Miejską w Więcborku podjął decyzję o remoncie drogi w Pęperzynie. Wyremontowany odcinek drogi to 324 mb, co stanowi 1670 m2.

Parce remontowe zaplanowano i wykonano na przełomie roku 2019 i 2020 w oparciu o ekipę remontowo – budowlaną Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Remont polegał na ułożeniu obrzeży i kostki brukowej na całej drodze. Koszty tego zadania obejmowały poza wspomniany materiałem również kruszywo, cement, gruz budowlany, usługi koparko – ładowarką i walcem oraz koszty pracy ekipy remontowej. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to niespełna 310.000,00 zł. z czego 30.000,00 zł. przeznaczyło sołectwo z funduszu sołeckiego.

Wspomniane powyżej zadanie drogowe jest jednym z wielu wykonanych na terenach wiejskich. To kolejny przykład konkretyzacji programu zrównoważonego rozwoju całego obszaru Gminy Więcbork realizowanego przez władze samorządowe.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork