Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy

521

W poniedziałek dokonano odbioru robót zadania pn. „Remont elewacji, dachu i jego elementów oraz wymiana uszkodzonych okien w budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” zrealizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku”, na które Gmina Mrocza otrzymała dotację celową z budżetu Skarbu Państwa będącą w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadanie swym zakresem obejmowało: naprawę attyk, elementów dachu i kominów w starej części budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy, naprawę kominów, obróbek blacharskich dachu i jego elementów oraz naprawę tynków zewnętrznych i elewacji w nowej części szkoły. Ponadto dokonano wymiany 36 okien w nowszym budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy od strony ul Piłsudskiego.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego był Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „GRAC-BUD” Grzegorz Mróz. Koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniósł 230.708,73 zł.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza

zdjęcia: Rafał Kowalkowski