Renata Jesionowska-Zawieja wygrała konkurs na Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Mrocza

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza poinformował o rozstrzygnięciu konkursu otwartego i konkurencyjnego na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Mrocza, którym została Renata Jesionowska-Zawieja, który obecnie jest Sekretarzem Gminy Sadki. Wyboru dokonano na podstawie komisyjnej oceny złożonych w postępowaniu  dokumentów oraz przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Renata Jesionowska-Zawieja spełnia wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wiedzę, predyspozycje oraz umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisko, na które przeprowadzony był nabór.

Dotychczasowy Sekretarz Zygmunt Gliszczyński przechodzi na emeryturę, obecnie przebywa na urlopie.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcie-źródło: pomorska.pl (archiwum)