Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Inwestycję planuje się zakończyć do 10 stycznia 2021 r. Koszt zadania wyniesie 5 884 999,94 zł brutto. Zakres rozbudowy obejmuje:

  1. Wykonanie jezdni ulicy Pałuckiej i Leśnej o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej długości 1 490 mb wraz z przebudową skrzyżowań.
  2. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
  3. Wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego.
  4. Wykonanie chodników z kostki brukowej.
  5. Wykonanie odwodnienia nawierzchni.
  6. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
  7. Wykonanie przebudowy istniejących urządzeń energetycznych kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń.

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana zostanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 515 208,00 zł.

W związku z prowadzonymi pracami aktualnie wykonywana jest m.in. wycinka drzew, prosimy o stosowanie się do czasowej zmiany organizacji ruchu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Przemysław Owczarzak – UM Szubin