Rozpoczęły się pierwsze staże

zdjęcie

Właśnie rozpoczęły się pierwsze staże z projektu „Moje Liceum II – program wsparcia uczniów szkół ogólnokształcących na terenie powiatu nakielskiego”.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji i kwalifikacji uczniów.

Uczniowie odbywają staże m.in w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Szubinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Urzędzie Miejskim w Szubinie, Nakielskim Sporcie oraz w Miejskiej Bibliotece w Sadkach.

Jest to ich pierwsza praca !

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), Powiat Nakielski informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Moje Liceum II – program wsparcia uczniów szkół ogólnokształcących na terenie powiatu nakielskiego”, Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet:  8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Działanie: FEKP 08.12 Kształcenie ogólne BYDOF-IP.

 

 

Materiał: Dominika Westphal- Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

Zdjęcia powierzone