Rusza kolejny etap prac w NOK-u

10 stycznia 2020 roku w nakielskim urzędzie miasta i gminy została podpisana umowa na rewitalizację Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Nowoczesne Centrum Kultury w Nakle nad Notecią – Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury” wygrała firma BUD-MAR Marek Żołecki z siedzibą w Olszewce.

W ramach umowy dokonana zostanie modernizacja sali kinowej w następującym zakresie: prace rozbiórkowe, demontaż boazerii ściennej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż instalacji wentylacyjnej, wymiana stolarki drzwiowej, położenie płyt akustycznych i prace malarskie. Zakończenie prac przewiduje się do dnia 30 maja 2020 roku, a ich wartość ustalono na kwotę 316 472,03 zł brutto. Wykonawca  udziela 6-letniej  gwarancji.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Jest to kolejny etap projektu rozpoczętego w 2019 roku.

fotoUrząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią