Sacrum w BWAiUP w Pile. Wystawa „Słowo ciałem/Obraz słowem” jeszcze do soboty

Jeszcze do soboty, 28 grudnia 2019 roku w Galerii Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile można obejrzeć wystawę “Słowo ciałem/Obraz słowem”. Przegląd współczesnego polskiego malarstwa o motywach religijnych”. Na wystawie można zobaczyć prezentuje dziesięciu uznanych polskich artystów specjalizujących się w sztuce sakralnej. Są to: Małgorzata Dawidiuk, Zofia Dąbrowska, Elżbieta Wasyłyk, Stanisław Białogłowicz, Tadeusz Boruta, Stanisław Kokolus, Łukasz Murzyn, Kazimierz Rochecki, Marek Szary oraz Janusz Szpyt. – Przegląd pilski ukazuje sztukę, która w sposób racjonalny i jednocześnie ekstatyczny kreuje transcendentny cel człowieka – pisze kuratorka wystawy, Elżbieta Wasyłyk.

Agnieszka Świderska

zdjęcia: BWAiUP w Pile