Sadki: Koncert w Dębowie

W dniu wczorajszym, 10 lipca 2022 roku w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Dębowie miał miejsce niecodzienny koncert. W ramach koncertów towarzyszących XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Bazylice Katedralnej w Pelplinie, wystąpili:

Gedymin Grubba – organy /Gdańsk/

Ernis Asanaliev – skrzypce /Kirgistan/ (po raz pierwszy w Polsce!)

Artyści już w czasie mszy św. wykonali pierwszy wspólny utwór i tak rozpoczęli swój koncert w Dębowie, który w swej pełni wybrzmiał po zakończonej Eucharystii.

Ks. dziekan Krzysztof Wiśniewski, zapowiadając koncert podziękował władzom Gminy Sadki, którą reprezentował wójt Dariusz Gryniewicz, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadkach, który reprezentowała główna księgowa Justyna Leppert – Garczewska za okazaną pomoc w organizację koncertu. Należy wspomnieć że także Parafia w Dębowie była współorganizatorem tego kulturalnego wydarzenia.

W programie koncertu znalazły się utwory takich twórców jak: Georgi Muschel,  Fritz Kreisler, Gabriel Faure, Edward Elgar, Nigel Hess. Nie zabrakło również utworu mistrza Jana Sebastiana Bacha.

Po zakończeniu koncertu były podziękowania, kwiaty od władz gminy i wyrażona nadzieja, że już za rok w ramach kolejnej edycji Festiwalu, spotkamy się wszyscy w Dębowie.

źródło: UG w Sadkach