Samostrzel „Srebrną Szkołą”

Tradycyjnie, jak co roku, miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” ogłosił  Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych.  W gronie najlepszych   w Polsce znalazł się Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu, który uzyskał honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły”, zajmując 1 miejsce w powiecie nakielskim, a 20 w  województwie kujawsko- pomorskim. Na werdykt kapituły wpłynęły 4 kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i  dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.  Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych.

Warto przypomnieć, że w 2019 finalistką Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku weterynaria została uczennica ZSP w Samostrzelu Weronika Stopa.

Podając  za Perspektywami: zdobycie tak wysokiego miejsca w ogólnopolskim rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe, dbające o właściwe warunki nauczania.  W pełni zgadzamy się z tą opinią.

To już  kolejny taki sukces ZSP w  Samostrzelu. Zaczęło sie w 2015 roku, kiedy to w ogólnopolskim rankingu Perspektyw zdobył zaszczytny tytuł „Szkoły Mistrzów”, w 2017 roku uzyskał brązowy znak jakości, w 2018 złoty, a w 2019 wyróżnienie. Ranking jest powodem olbrzymiej satysfakcji  i radości dla całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców, ale i też dowodem nieustającej, konsekwentnej i rzetelnej pracy.

tekst: Małgorzata Ciechanowska