Schody w dorosłość – o dojrzałych decyzjach. Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży przeprowadziły funkcjonariuszki Służby Więziennej

Jak można bezpiecznie zorganizować swój czas wolny? Jak sobie radzić kiedy się złościmy? Czy agresja i złość jest tym samym? Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania prawa? Czy decyzje podjęte w młodym wieku mają wpływ na naszą przyszłość? Czy możemy kontrolować swoje myśli i emocje? Jak emocje mogą wpłynąć na nasze zachowanie? Na te i szereg innych pytań funkcjonariuszki z potulickiej jednostki penitencjarnej udzieliły odpowiedzi uczniom ze Szkoły Podstawowej w Potulicach.

Zajęcia profilaktyczne

W Szkole Podstawowej w Potulicach odbyły się zajęcia profilaktyczne poprowadzone przez kpt. Agnieszkę Lewandowską oraz chor. Justynę Sejdowską. Poruszono tematykę związaną z konstruktywnymi formami spędzenia wolnego czasu w kontekście zbliżających się ferii zimowych, które zaczynają się w województwie kujawsko-pomorskim. Celem zajęć było także kształtowanie umiejętności  komunikacyjnych oraz stosowania komunikatu JA, poczucia odpowiedzialności za siebie oraz kształtowanie postaw w sytuacji zagrożeń.

O decyzjach…

O tym, że decyzje podejmowane w młodym wieku mogą zaważyć nawet na dalekiej przyszłości nie trzeba przekonywać. Konsekwencje nieprzestrzegania i łamania obowiązującego prawa mogą okazać się poważne i długoterminowo determinować dalsze życiowe wybory. Uświadamianie, edukowanie, pokazywanie szerszej perspektywy, ale też kształtowanie umiejętności interpersonalnych stanowi ważny aspekt rozwoju młodych osób. Przeprowadzone zajęcia stanowią jedynie wstęp do dalszych spotkań i nabywania nowych umiejętności!

Serdecznie dziękujemy za Waszą aktywność podczas zajęć i stworzenie miłej atmosfery.

tekst/ zdjęcia: chor. Justyna Sejdowska