SDOO w Chrząstowie była współorganizatorem „Krajowego Dnia Soi”

Od dwóch lat, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawowych (COBORU) w Słupi Wielkiej prowadzi intensywne prace doświadczalne w gatunkach roślin białkowych, mając na względzie potrzebę poprawy bilansu białka paszowego w kraju. Poprzez rośliny białkowe rozumie się tradycyjne gatunki roślin bobowatych (strączkowych) grubonasiennych (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny i łubin żółty), jak i zaliczaną do roślin oleistych soję. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac i uzyskane wyniki w badaniach odmianowych z soją, w dniu wczorajszym, 26 sierpnia 2019 roku w SDOO Chrząstowo, zorganizowano „Krajowy Dzień Soi” połączony z seminarium i prezentacją odmian soi na polu doświadczalnym. Wyniki prac w ramach Inicjatywy białkowej COBORU mają duże znaczenie praktyczne i powinny się przyczynić do stopniowego zwiększenia areału uprawy, zarówno tradycyjnych roślin bobowatych, a zwłaszcza soi, w celu poprawy bilansu roślinnego białka paszowego w kraju, w kontekście stopniowego zmniejszania importu śruty sojowej GMO.

Wczorajsze spotkanie rozpoczęło się w hotelu ArtCafe w Nakle nad Notecią, które otworzył prof. dr hab. Edward S. Gacek dyrektor COBORU. Głos zabrał obecny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – J. K. Ardanowski. Wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce przedstawił prof. dr hab. E.S. Gacek, natomiast wyniki prac nad przydatnoscią odmian soi do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim zaprezentowała mgr inż. Beata Kaliska – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. Po dyskusji uczestnicy udali się na pola do Chrząstowa na lustrację doświadczeń z soją.

W „Krajowym Dniu Soi” uczestniczyli zaproszeni przez organizatorów samorządowcy: Tadeusz Sobol – starosta nakielski, Sławomir Napierała – burmistrz miasta i gminy Nakło nad Notecią i Piotr Kalamon – zastępca burmistrza.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: powierzone