Seniorze – weź udział w spotkaniu, zdobądź nową wiedzę i umiejętności

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”serdecznie zaprasza osoby starsze oraz instytucje i organizacje działające na rzecz seniorów (KGW, UTW, inne) z obszaru gmin Kcynia, Sadki i Szubin na spotkania informacyjne dot. możliwości wsparcia inicjatyw na rzecz osób starszych w ramach środków Lokalnej Grupy Działania.

Program każdego spotkania:

Część I informacyjna – na temat głównych założeń LSR:

1) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 – cele, przedsięwzięcia LSR oraz możliwości wsparcia finansowego inicjatyw ukierunkowanych na aktywizację i włączenie społeczne osób starszych.

2) Działania własne LGD skierowane do najstarszych mieszkańców powiatu nakielskiego.

3) Harmonogram planowanych naborów grantów oraz zakres wsparcia oferowany przez LGD w zakresie doradztwa i szkoleń dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.

Część II warsztatowa:

  1. Gmina Kcynia – W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Część druga obejmować będzie zagadnienia najczęstszych schorzeń występujących u osób starszych oraz profilaktyki w zakresie chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego.Fizjoterapeuta zaprezentuje też zestaw ćwiczeń korygujących niewłaściwą sylwetkę oraz poprawiających stabilizację i równowagę przy wykonywaniu codziennych czynności.W trakcie spotkania możliwość indywidualnej konsultacji  uczestnika z fizjoterapeutą.

Termin: 1 kwietnia  2020 r. (środa), początek godz. 17.00

Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. K. Prillowejw Kcyni, ul. Libelta 27

  1. Gmina Sadki – SZTUKA DEKORACJI MAZURKA WIELKANOCNEGO

W trakcie zajęć uczestnicy wykonają własnoręcznie dekorowane mazurki.

Termin: 30 marca 2020 r. (poniedziałek), godz. 17.30

Miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach, Anieliny 30

  1. Gmina Szubin – SZTUKA DEKORACJI MAZURKA WIELKANOCNEGO

W trakcie zajęć uczestnicy wykonają własnoręcznie dekorowane mazurki.

Termin: 1 kwietnia 2020 r. (środa), godz. 15.30

Miejsce: szkoła podstawowa w Kołaczkowie, ul. Szkolna 6

Udział w każdym spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc chęć uczestnictwa w wybranym spotkaniu należy zgłosić pod numerami telefonów:

– LGD: 607 822 019 (wszystkie gminy), lub

– Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni: (52) 589-37-56 (spotkanie w Kcyni), lub

– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”: (52) 587-09-09 (spotkanie w Anielinach)

do 27.03.2020 r. włącznie. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Monika Żydek – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”