Sesja egzaminacyjna w ZSP w Lubaszczu

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie współorganizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w zawodach: kucharz, sprzedawca i rolnik.

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyły się etapy praktyczne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w w/w zawodach. Sprzedawcy egzamin praktyczny zdawali w ZSP im.E. Chroboczka w Szubinie; rolnik – w ZSP im. W.Witosa w Samostrzelu; kucharze – w nowej pracowni gastronomicznej ZSP w Lubaszczu.

Egzaminy przebiegały zgodnie z harmonogramem w opracowanym przez CKE i OKE w Gdańsku. Komisje egzaminacyjne pracowały sprawnie i bez zakłóceń. Zdający wykorzystali czas przeznaczony na zadanie egzaminacyjne.  Wyniki z obu części zostaną ogłoszone 30 sierpnia 2019 r.

Pozostali  absolwenci  przystąpią do egzaminów zawodowych w izbach rzemieślniczych, do których są zgłaszani przez pracodawców.

Agnieszka Andrzejewska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu