Sesja sejmiku województwa

Podczas dzisiejszej (22 czerwca 2020 roku), XXIII sesji sejmik przyjął stanowisko w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie (poniżej Włocławka), w którym apeluje o jak najszybsze przeprowadzenie inwestycji, a także o budowę kolejnych stopni w ramach kaskady dolnej Wisły, wyrażając jednocześnie zadowolenie z działań rządu w tym zakresie. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym. 

– Podkreślić należy ogromne korzyści w sferze ekologicznej – produkcja czystej energii oraz stworzenie warunków dla transportu niskoemisyjnego. Są to działania realizujące bezpośrednio najnowsze wyzwania rozwojowe stojące przed Polską w kontekście zobowiązań wobec Unii Europejskiej w zakresie Zielonego Ładu, transformacji energetycznej oraz wdrażania rozwiązań na rzecz zeroemisyjności. Istotną wartością dodaną będzie możliwość rozwoju połączeń drogowych – czytamy w przyjętym stanowisku. W dokumencie, adresowanym m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego, podkreślono znaczenie budowy w Siarzewie oraz kaskadyzacji Wisły w jej dolnym odcinku dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym rejonie i kujawsko-pomorskiego rolnictwa oraz generalnie dla polskiej gospodarki, która musi się podnieść po epidemii Covid-19.

Radni przyjęli pakiet uchwał przewidujących przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

2,6 mln złotych trafi do miast i gmin naszego województwa na rozwój infrastruktury sportowej. 2 mln zł przekażemy na budowę pięciu sal sportowych przy szkołach podstawowych w Ugoszczu (gmina Brzuze w powiecie rypińskim), Bukowcu w powiecie świeckim, Wielkich Radowiskach (gmina Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim), Nowej Wsi (gmina wiejska Grudziądz ) i Grabkowie (gmina Kowal w powiecie włocławskim). Pół miliona złotych to środki na rozwój małej infrastruktury sportowej, m.in. budowę małych boisk i siłowni na świeżym powietrzu (23 zadania)

Dotacje dotyczą również przedsięwzięć w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa. Chodzi m.in. o uporządkowanie terenu parku kulturowego w Wietrzychowicach (sześć megalitycznych grobowców sprzed 5,5 tys. lat) oraz promocję parku, a także o dofinansowanie funkcjonowania Żnińskiej Kolei Wąskotorowej, będącej jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w regionie.

Gmina Kowal otrzyma dotację z tzw. funduszu drzewkowego na budowę instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. W ramach funduszu wspierane są zadania mające na celu przywracanie równowagi ekologicznej na terenach gmin, przez które przechodzi autostrada A1.

Sejmik znowelizował przyjętą w kwietniu uchwałę w sprawie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz remonty obiektów zabytkowych. Konieczność nowelizacji była związana ze zmianą zakresu planowanych inwestycji przez beneficjentów i rezygnacjami z dotacji.

Radni wysłuchali informacji na temat działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zasobów pomocy społecznej w naszym województwie.

Kujawsko-Pomorskie jest kolejnym regionem, w którym działać będzie młodzieżowy sejmik województwa, ciało o charakterze inicjatywnym, wnioskodawczym i konsultacyjno-doradczym dla organów samorządu województwa. Projekt uchwały w tej sprawie przygotowała przewodnicząca sejmiku.

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP