Sondaż Nexery: Czy szkoły z Kujaw i Pomorza zdały egzamin z nauczania online?

Zbliżający się koniec roku szkolnego to dobra okazja do tego, aby podsumować, jak szkoły z Regionu poradziły sobie z nauczaniem zdalnym. 83% uczniów z woj. kujawsko-pomorskiego miało zorganizowane nauczanie online. Zdaniem 90% rodziców,jedną z największych barier utrudniających prowadzenie lekcji przez Internet jest brak narzędzi w domach uczniów (takich jak np. laptop, komputer, stabilne łącze internetowe), które są niezbędne do przejścia na zdalny tryb nauki – takie dane płyną z sondażu przeprowadzonego wśród rodziców uczniów z woj. kujawsko-pomorskiegona zlecenie firmy Nexera – operatora światłowodowej sieci dostępowej.

Szkoły z kujawsko-pomorskiego vs zdalne nauczanie

Od 25 marca br. zgodnie z rozporządzeniem MEN, polskie szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Wcześniej, w związku z zamknięciem szkół i placówek edukacyjnych, tylko zalecano zorganizowanie uczniom zajęć online. Kilka dni po wprowadzeniu takiego obowiązku, firma Nexera, która buduje i zarządza światłowodową siecią dostępową na terenie m.in. woj. kujawsko-pomorskiego, zleciła przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców Regionu posiadających dzieci w  wieku szkolnym. Zapytano ich o doświadczenia związane ze zdalnym nauczaniem. 30% rodziców, którzy wzięli udział w badaniu przyznało, że ich pociechy mają zorganizowane nauczanie online ze wszystkich przedmiotów szkolnych, a 53% stwierdziło, że tylko część zajęć szkolnych prowadzona jest przez Internet.

Technologia, co uczy

Rodzice zostali zapytani również o to, z jakich programów/narzędzi korzystają nauczyciele prowadzący internetowe lekcje.36% rodziców stwierdziło, że lekcje online odbywają się za pomocą platform webinarowych lub e-learningowych, do których szkoła posiada dostęp. Taki sam procent ankietowanych (36%)twierdzi, że zajęcia prowadzone są za pomocą programów do komunikacji i telekonferencji (np. Skype, Microsoft Teams, Google Hangout). Wg 28% respondentów do nauki online wykorzystywane są media społecznościowe (Facebook, Messenger, Youtube).12% wskazuje także na internetowe serwisy edukacyjne.– pokazują wyniki sondażu Nexery przeprowadzonego przez InsightOut Lab.

Narzędzia i stabilne łącze internetowe na wagę złota

Zdaniem 89% rodziców z Kujaw i Pomorza, Internet jest podstawowym narzędziem do nauki online. Jednocześnie aż 90% badanych przyznało, że nie wszystkie dzieci posiadają niezbędne narzędzia do zdalnego trybu nauczania, takie jak komputer, czy laptop na własne potrzeby oraz dostęp do stabilnego i szybkiego łącza.

Wprowadzenie nauczania online było dla wielu szkół zupełnie nowym wyzwaniem, z którym niespodziewanie przyszło się mierzyć dyrektorom i nauczycielom, jak również rodzicom i uczniom. Wielu z nich nie miało możliwości odpowiednio przygotować się do nowej sytuacji, w tym wyposażyć w rozwiązania cyfrowe, jak również dostęp do szybkiego i stabilnego łącza. Niestety na internetowej mapie Polski, również m.in. w województwie kujawsko-pomorskim, nadal widnieją tzw. „białe plamy”, czyli miejsca, które nie są podłączone do szerokopasmowej sieci. Doświadczenia ostatnich tygodni pokazały, że rozwijanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Regionie jest podstawą nie tylko do tego, aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, ale również, aby wyrównywać szanse w dostępie do edukacji online – komentuje Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w firmie Nexera, pierwszego w Polsce operatora hurtowego światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali.

Jak nauka wygląda w praktyce?

Czterech na dziesięciu rodziców z Kujaw i Pomorza(41%) jest zdania, że polscy uczniowie są gotowi na naukę online. Nieco mniej optymistycznie oceniani są pod tym kątem nauczyciele oraz szkoły – analogicznie 32% i 20% badanych uważa, że są oni przygotowani na to, aby prowadzić zdalne nauczanie.

O doświadczenia związane z nauką online zapytaliśmy również dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowężu (woj. kujawsko-pomorskie). Okazuje się, że opinie rodziców pokrywają się ze zdaniem kadry nauczycielskiej.

– W naszej szkole od 25 marca prowadzimy lekcje online wykorzystując platformę G Suite. Wszystkie zajęcia dydaktyczne przez nas realizowane mają w Google Classroom własną przestrzeń – swoiste „klasy”, które nauczycielom umożliwiają przekazywanie materiałów edukacyjnych, zaś uczniom tworzenie projektów czy rozwiązywanie quizów i testów. Google Meet to z kolei miejsce codziennych spotkań nauczycieli i uczniów podczas lekcji online.Podstawowym narzędziem, używanym w  pracyjest dla nas niezmiennie dziennik elektroniczny, który pozwala na sprawdzanie obecności, planowanie prac domowych, a także pisemny kontakt nauczycieli z uczniami i ich rodzicami. Warto też wspomnieć, że dla rodziców również zorganizowaliśmyspotkania online dając im przestrzeń do podzielenia się swoimi przemyśleniami, opiniami i sugestiami dotyczącymi obecnego funkcjonowania szkoły. Z radością przyznam, że rodzice chętnie skorzystali z tej możliwości zapewniając nam cenną perspektywę.Wartościowych zasobów sieci Internet, a także niektórych programów i aplikacji (Kahoot, Quizlet) używaliśmy już przed zamknięciem szkół – dzieci dodatkowo uczęszczały na przykład na lekcje programowania. Jak się okazało, wcześniejsze wprowadzenie uczniów w cyfrowy świat przyniosło dziś wiele korzyści. Nasi wychowankowie są samodzielni i sprawnie radzą sobie z nowymi wyzwaniami. Do narzędzi wykorzystywanych podczas nauki online należą również m.in. platformy wydawnictw i e-podręczniki, YouTube i komunikatory (Messenger).Dbamy jednak o to, by nie wprowadzać zbyt wielu różnych akcesoriów, których ilość mogłaby zniechęcić uczniów. Do wirtualnej rzeczywistości przenieśliśmy nie tylko „tradycyjne” lekcje. Zorganizowaliśmy też wirtualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne, spotkania  w bibliotece i świetlicy, a także konsultacje z pedagogiem. Lekcje online pozwalają nam nie tylko kontynuować proces nauczania, ale przede wszystkim zachować bardzo dobre relacje i integrować uczniów w ramach poszczególnych klas.Największym problemem, na jaki napotykamy podczas zajęć online jest brak dostępu wszystkich uczniów i nauczycieli do szybkiego i stabilnego łącza internetowego. Szczególnie odczuwamy to teraz, gdy to sieć jest podstawowym narzędziem pozwalającym na naukę z domu. Drugą trudnością jest brak sprzętu lub jego niewystarczająca ilość, np. jeden komputer na troje uczących się dzieci. W zakresie wyposażenia możemy jednak liczyć na wsparcie naszej Gminy Jabłonowo Pomorskie, która udostępniła nam laptopy, które mogliśmy następnie wypożyczyć naszym uczniom– komentuje Anna Kochańska-Bayer, dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowężu, w powiecie brodnickim.

Internetowe rewolucje w edukacji

Jedna trzecia rodziców (33%)z Kujaw i Pomorza przyznała, że niezależnie od epidemii koronawirusaich dziecko codziennie lub prawie codziennie wykorzystuje Internet do samodzielnej nauki.Jednocześnie 71% badanych stwierdziło, że dzieci powinny mieć więcej zajęć, które pokażą im w jaki sposób można korzystać z Internetu w celu zdobywania wiedzy – wynika z sondażu Nexery.

– Możemy przypuszczać, że nauczanie online będzie odgrywało coraz większą rolę w systemie edukacji – zwłaszcza biorąc pod uwagę, to, że część uczniów na co dzień wykorzystujeInternet do tego, aby czerpać i poszerzać swoją wiedzę. Warunkiem rozwoju tego modelu nauczania jest powstanie szerokopasmowej sieci internetowej na terenie całego kraju, zwłaszcza w tych Regionach, gdzie nie było to dotąd możliwe, czyli w mniejszych miejscowościach i wsiach. Nie powinniśmy również zapominać o tym, jak istotne jest podłączenie do stabilnej sieci szkół i jednostek edukacyjnych. To pozwoli nauczycielom wprowadzać nowoczesne metody dydaktyczne,a dzieciom nabywać i poszerzać kompetencje cyfrowe. Do 2021 r. w zasięgu sieci światłowodowej Nexery będzie prawie 3tys. szkół i jednostek oświatowych z 4 Regionów Polski, w tym 348 z woj. kujawsko-pomorskiego. Każda szkoła w sieci Nexery będzie również włączona do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) i ma zagwarantowane łącze o prędkości 100Mb/s. Usługa jest finansowana ze środków budżetu państwa, a szkoły za nią nie płacą – mówi Piotr Wieczorkiewicz, Członek Zarządu ds. Operacji w firmie Nexera.

Nexera