Specjaliści z całej Polski będą szkolić się w Bydgoszczy

Już za miesiąc rozpocznie się Szkoła Letnia PKN ICOMOS. Tym razem odbędzie się
w Bydgoszczy, a Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego stanie się organizatorem tego wydarzenia. Nasze miasto przez 4 dni będzie miejscem nabywania wiedzy i wymiany doświadczeń osób odpowiadających za przyszłość ochrony dziedzictwa w Polsce.

Szkoła Letnia PKN ICOMOS organizowana jest od 4 lat w różnych miastach Polski. Są to cykliczne spotkania, których celem jest przekazywanie praktycznej wiedzy grupie zebranych z całego kraju profesjonalistów. Adresowana jest ona przede wszystkim do ludzi młodych – specjalistów różnych profesji zajmujących się ochroną dziedzictwa. Bydgoska Szkoła Letnia będzie okazją do nabycia nowej wiedzy i doświadczeń, które następnie zostaną wykorzystane w pracy przy zabytkach. Zadaniem spotkań jest przedstawienie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymiana doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski. Odbyło się już 5 edycji Szkoły Letniej PKN ICOMOS, w Szczecinie, Gdyni, Toruniu, Przemyślu i Ciechanowcu, po nich przyszedł czas na Bydgoszcz. Wszystkie spotkania dotyczyły innego tematu, lecz żadne z nich nie wiązało się z dziedzictwem przemysłowym i technicznym.

Poza zwiedzaniem muzeów i samego miasta, goście będą mieli okazję wziąć udział w interesujących wykładach, sesjach i panelach dyskusyjnych. To jednak nie koniec, bo w planach jest także zorganizowanie kilku rodzajów zajęć warsztatowych, gdzie będzie można wykorzystać nowe umiejętności w praktyce. W międzyczasie odbędzie się też YOUTH ICOMOS POLAND, czyli sesja naukowa w ramach części wykładowej, gdzie prelegentami będą sami uczestnicy.

Bydgoszcz jest jedynym miastem w województwie (a nawet w północnej części Polski), w przypadku którego można mówić o turystyce industrialnej, opartej na szeregu zespołów zabytków techniki zachowanych w stanie niezmienionym. W mieście funkcjonuje kilka muzeów silnie związanych z ochroną techno-dziedzictwa, a część funkcjonujących obiektów jest dostępna dla zwiedzających. Większość z tych punktów łączy Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, który koordynuje Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

To zaszczyt gościć grono młodych ekspertów, którzy na przestrzeni najbliższych lat będą generowali nową wiedzę w zakresie ochrony naszego narodowego dziedzictwa.

Polski Komitet Narodowy ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) należy do Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, której głównym zadaniem jest rozpowszechnianie metod ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków, wspieranie nowych badań dotyczących teorii i technologii służących przetrwaniu historycznego dziedzictwa: budowli i zespołów architektonicznych, założeń urbanistycznych i historycznych miast, założeń pałacowo-ogrodowych i rezydencjonalnych oraz miejsc archeologicznych i krajobrazu kulturowego, a także opiniowanie obiektów kandydujących do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego (tzw. Listy UNESCO).

Katarzyna Boruta, Andrzej Damian Borsuk