Spotkanie dla NGO !

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu powiatu nakielskiego na spotkanie z animatorkami Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

KIEDY? – 21 sierpnia 2019 r. (środa) o godzinie 10.00

GDZIE? – Przystań Powiat Nakielski, ul. Notecka 4 w Nakle nad Notecią

Spotkanie poprowadzą Justyna Górska i Marta Kożuchowska – animatorki KPOWES.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie oferta ośrodka dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi. Oferta obejmuje m.in. wsparcie finansowe dla NGO na działalność gospodarczą, doradztwo z zakresu prawnego, administracyjnego, merytorycznego, finansowego, praw autorskich, zarządzania zasobami ludzkimi oraz współpracy z samorządem.

UWAGA:

Na spotkaniu zostaną również omówione NOWE WZORY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO (zgodnie z  Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań).

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu:

Emilia Marach – tel. 52 386 66 29, e-mail: emilia.marach@powiat-nakielski.pl

W przypadku dużej ilości osób, zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie w późniejszym terminie.

Emilia Marach – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią