Spotkanie informacyjne ws. budowy drogi ekspresowej nr 10 w Sadkach

26 czerwca 2019 roku w godzinach popołudniowych w sali nr 1 w Gminnym Centrum Kulturalno-Administracyjnym odbyło się spotkanie informacyjne ws. budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz obejmującej: odcinek w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 10: Wyrzysk – Bydgoszcz (od węzła Wyrzysk do węzła Bydgoszcz Zachód (Pawłówek) z udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz Mosty Katowice. Przybyli Panowie mówili o planach związanych z budową drogi ekspresowej s-10. Podczas spotkania obecny był wójt Gminy Sadki Dariusz Gryniewicz oraz pracownik inwestycji Beata Przywecka. Mówiono między innymi o zakresie inwestycji:
Budowa obiektów drogowych:
– dwujezdniowej, dwupasmowej drogi ekspresowej,
– węzłów drogowych,
– miejsc obsługi podróżnych,
– obwodu utrzymania drogi ekspresowej,
– dróg poprzecznych,
– dróg dojazdowych do działek i nieruchomości (drogi ekspresowe)
Budowa wiaduktów inżynierskich:
– wiaduktów,
– mostów,
– przepustów,
Budowa urządzeń ochrony środowiska:
– ekranów akustycznych,
– urządzeń podczyszczania wód opadowych,
– przejść dla zwierząt,
Budowa urządzeń technicznych drogi:
– oświetlenia węzłów MOP-ÓWOUS,
– urządzeń odwadniających i odprowadzających wody odpadowe,
– budowa urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu
Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą:
– linii energetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
– urządzeń teletechnicznych,
– wodociągów, ujęć wody, kanalizacji sanitarnej, urządzeń melioracji wodnych, gazociągów.

Po przedstawieniu prezentacji mieszkańcy zadawali nurtujące pytania organizatorom spotkania. Po oficjalnej części mieszkańcy mogli indywidualnie zadawać pytania. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

źródło: Urząd Gminy Sadki